Η Κοσμήτειρα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Έλενα Καλότυχου, παρουσιάζει στο περιοδικό «nomisma» τα ακαδημαϊκά Τμήματα που διαθέτει και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τα οποία καλύπτουν τους τομείς των ναυτιλιακών και χρηματοοικονομικών σπουδών

Η Δρ Καλότυχου αναφέρεται, επίσης, για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προγραμμάτων σπουδών της Σχολής και για το κατά πόσον ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενώ αναφέρεται και στα τρία νέα προγράμματα σπουδών της Σχολής που βρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης:

Πείτε μας λίγα λόγια για να γνωρίσουμε τη Σχολή σας και τα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών.
Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας δέχτηκε τους πρώτους της φοιτητές/τριες το 2007 στο προπτυχιακό πρόγραμμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. Μετά από μια πετυχημένη πορεία δεκαεπτά ετών, η Σχολή έχει σήμερα νέα δομή με δύο ακαδημαϊκά Τμήματα: το Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης (ΧρηΛοΔΕ) και το Τμήμα Ναυτιλιακών. Η ανάπτυξη της Σχολής προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις στοχεύει στην ενίσχυση των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών μέσω της μετεξέλιξης του πτυχίου σε εξειδικευμένα πτυχία προσανατολισμένα στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, στα οποία η Σχολή έχει κτίσει διαχρονικά εξαιρετική φήμη.

Τα νέα προγράμματα σπουδών της Σχολής στοχεύουν στο να παρέχουν υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση και εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς των ναυτιλιακών και χρηματοοικονομικών σπουδών, δημιουργώντας συνεχή αξία στην τοπική και διεθνή κοινότητα και να προσφέρουν στους αποφοίτους τους τα εφόδια για μια επιτυχημένη
πορεία σταδιοδρομίας στους απαιτητικούς αυτούς κλάδους που αποτελούν σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης της εγχώριας οικονομίας. Ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά της στρατηγικής ανάπτυξης της Σχολής είναι η ευθυγράμμιση του ακαδημαϊκού έργου με τις εξελίξεις στην οικονομία του τόπου με προτεραιότητα τον αντίκτυπο που θα έχει στην κοινωνία.

Αυτή τη στιγμή η Σχολή προσφέρει ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης προσφέρει το Πτυχίο Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας με κατεύθυνση Χρηματοοικονομικών
και το Μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το Τμήμα Ναυτιλιακών προσφέρει το Πτυχίο και Μεταπτυχιακό στα Ναυτιλιακά, όπως επίσης και το Μεταπτυχιακό στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά, το οποίο προσφέρεται από κοινού από τα δύο Τμήματα. Τρία νέα προγράμματα σπουδών βρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ, συμπεριλαμβανομένων των πτυχίων στα Χρηματοοικονομικά και Λογιστική, στην Επιστήμη Δεδομένων και του μεταπτυχιακού στα αγγλικά και εξ αποστάσεως στη Διεθνή Ναυτιλιακή Διοίκηση, σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η Σχολή σας σε σύγκριση με άλλα τοπικά ή διεθνή Πανεπιστήμια;
Θεωρώ ότι η Σχολή μας βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, συγκριτικά με άλλα Πανεπιστήμια. Σε επίπεδο ακαδημαϊκού υπόβαθρου, η Σχολή διαθέτει εξαίρετο ακαδημαϊκό προσωπικό, του οποίου η κατάρτιση και η προσήλωση στην έρευνα και στην ακαδημαϊκή αριστεία είναι απαράμιλλες αυτών που συναντάς σε παρόμοια ιδρύματα του εξωτερικού. Ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα τα τελευταία χρόνια είναι η εξέλιξη που είχαμε στις ακαδημαϊκές μας ικανότητες αυξάνοντας το μέγεθος της Σχολής μας και, μαζί με αυτήν, την ικανότητά μας να παράγουμε έρευνα υψηλής ποιότητας και υψηλού αντίκτυπου.

Σε σχέση με τον εκπαιδευτικό ρόλο, η φοιτητοκεντρική μάθηση και γενικότερα η ανθρωποκεντρική προσέγγιση είναι κάτι που χαρακτηρίζει όλα τα μέλη της Σχολής μας. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών μας είναι αποτέλεσμα της στενής και συνεχούς διαβούλευσης μας με τους φορείς και με εταιρείες από την αγορά εργασίας στους επιμέρους τομείς, ενώ η παραγόμενη έρευνα ενσωματώνεται στα μαθήματα ώστε να αναβαθμίζονται δυναμικά και να συνεισφέρουν στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία και η οικονομία μας.

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών και ποιες είναι οι προοπτικές εργοδότησης των φοιτητών/τριών σας μετά την αποφοίτησή τους;
Η Σχολή και τα ακαδημαϊκά της Τμήματα έχουν κτίσει και διατηρούν μια στενή συνεργασία και σχέση αλληλοϋποστήριξης με φορείς, εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ναυτιλίας, των Χρηματοοικονομικών και της Λογιστικής. Η στενή επαφή με τη βιομηχανία παρέχει τη δυνατότητα να αντλούνται πρακτικές γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις της αγοράς, οι οποίες ενσωματώνονται σε τακτική βάση στα προγράμματα σπουδών μας, ώστε να ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας δεδομένων των ραγδαίων τεχνολογικών και περιβαλλοντικών εξελίξεων.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές εργοδότησης των φοιτητών και φοιτητριών μας, να σας αναφέρω ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών μεταξύ των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών αποφοίτων μας, δείχνουν ότι ένα συντριπτικό ποσοστό της τάξης του 91% απορροφάται από την αγορά εργασίας μέσα σε διάστημα μόλις έξι μηνών από την αποφοίτηση. Επίσης, όλα τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών μας συνδυάζουν τις αναγκαίες αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες, με την επιστημονική εξειδίκευση και με τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αποτελούν απαραίτητα εφόδια για την επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων μας ή για σπουδές ανωτέρου επιπέδου και έρευνα.

Η Σχολή μέσα από συγκεκριμένα πλαίσια και συνεργασίες που έχει αναπτύξει προωθεί ενεργά τη διασφάλιση και κατοχύρωση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων της. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές/τριες μας έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στο πρόγραμμα τοποθέτησης σε οργανισμούς, εταιρείες, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ναυτιλίας, των μεταφορών και της επιμελητείας ως επίσης στον χρηματοοικονομικό, λογιστικό και τραπεζικό τομέα, με στόχο την πρακτική τους άσκηση. Η τοποθέτηση των φοιτητών/τριων έχει σκοπό να συμβάλει στην ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας, στην απόκτηση πολύτιμης επαγγελματικής εμπειρίας και στην ενδυνάμωση του βιογραφικού τους. Επίσης, υποτροφίες και βραβεία από ιδιωτικές εταιρείες παραχωρούνται βάσει ακαδημαϊκής αριστείας στους νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες.

 

Ποιος είναι ο αντίκτυπος του έργου που παράγει η Σχολή στην κοινωνία και στην επίλυση προβλημάτων;
Η παραγωγή αξιόλογου ακαδημαϊκού έργου μέσα από την τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη των στελεχών της Σχολής μας αντικατοπτρίζεται στην εκπαίδευση με στόχο τη δημιουργία οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού αντίκτυπου. Το έργο των ερευνητικών ομάδων της Σχολής εστιάζει στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις μεγάλες σύγχρονές προκλήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, η απανθρακοποίηση, η ανάπτυξη βιώσιμων επενδύσεων, η περιβαλλοντική και επιχειρηματική ηθική και διακυβέρνηση, η κυβερνοασφάλεια και η διαχείριση κινδύνων χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Τα αποτελέσματα της έρευνας σε αυτά τα ζητήματα μεταφέρονται, τόσο ως νέα γνώση στους φοιτητές/τριες με τον εμπλουτισμό και αναθεώρηση των προσφερόμενων μαθημάτων, αλλά και ως τεχνογνωσία στις επιχειρήσεις μέσω επιστημονικά τεκμηριωμένων καινοτόμων προτάσεων για αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν ως ένας από τους επί μέρους στρατηγικούς
στόχους του Πανεπιστημίου. Επίσης, η Σχολή και ειδικότερα το Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης συμβάλλει με τις δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύσσει στην ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας στον τόπο μας.

Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι της Σχολής και ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους/στις υποψήφιους φοιτητές/τριες σας;
Η Σχολή μας θα συνεχίσει να εμπλουτίζει και να αναβαθμίζει τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει, αφουγκραζόμενη τις εξελίξεις στην εκπαίδευση και την τεχνολογία, ώστε να προσφέρει στους νέους και νέες του τόπου μας τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να πετύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους στους τομείς της ναυτιλίας και των χρηματοοικονομικών. Ταυτόχρονα, επιθυμούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τους παραγωγικούς φορείς και τον επιχειρηματικό κόσμο για ένα πιο βιώσιμο και πιο ποικιλόμορφο μέλλον, όπου οι απόφοιτοι μας θα είναι φορείς αλλαγής και κοινωνικής ευθύνης.

0

Περισσότερα

Αναβαθμισμένο και Καινοτόμο το Μάστερ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Βίντεο: Εκπαιδευτική Επίσκεψη μεταπτυχιακών Φοιτητών στο εξωτερικό
Ανακοίνωση Υποτροφιών Αριστείας 2024 – 2025