Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΠΛΑΙΣΙΟ 22

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)

1.Νέα Ελληνικά

2.Μαθηματικά

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (2)

-Oικονομικά ή
-Λογιστική ή
-Φυσική
-Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. ή Γαλλικά ή Άλλη Ξένη Γλώσσα*
-Πληροφορική

 

*Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά