Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)

-Νέα Ελληνικά,
-Μαθηματικά ή Μαθηματικά 6ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

-Πολιτική Οικονομία ή Πολιτική Οικονομία Τ.Σ. (Θ.Κ),
-Λογιστική ή Λογιστική Τ.Σ. (Θ.Κ.),
-Φυσική ή Φυσική 5ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.),
-Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ.,
-Πληροφορική