Παρακάτω αναφέρεται το υλικό μελέτης που αφορά τη διεξαγωγή της 1η φάσης του τοπικού διαγωνισμού (οι αριθμοί παραπέμπουν στη σελίδα που ξεκινάει το κάθε κεφάλαιο).

 

Θέματα Οικονομικών

 

1. Οικονομικά Α΄ Λυκείου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Κεφάλαιο 4: Αγορά – Σχηματισμός τιμών 51

Κεφάλαιο 5: Βασικά οικονομικά μεγέθη 73

2. Οικονομικά Β΄ Λυκείου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαία

Κεφάλαιο 2: Ευημερία και βιοτικό επίπεδο 29

Κεφάλαιο 3: Παραγωγικές Δυνατότητες της Οικονομίας 51

Κεφάλαιο 4: Συμπεριφορά του καταναλωτή 85

Κεφάλαιο 5: Σχηματισμός των τιμών 109

Κεφάλαιο 8: Παγκοσμιοποίηση και διεθνές οικονομικό σύστημα 219

3. Οικονομικά Γ΄ Λυκείου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού , Αθλητισμού και Νεολαίας

Κεφάλαιο 1: Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς 5

Κεφάλαιο 2: Η παραγωγή της επιχείρησης 51

Κεφάλαιο 3: Το κόστος παραγωγής 73

Κεφάλαιο 4: Μορφές αγοράς 107

Κεφάλαιο 5: Εγχώρια και Εθνικά οικονομικά μεγέθη 145

Κεφάλαιο 6: Ανεργία και οικονομικοί κύκλοι 187

Κεφάλαιο 7: Δημόσια οικονομικά 217

Κεφάλαιο 8: Διεθνείς συναλλαγές – Διεθνές εμπόριο 251

 

Θέματα Χρηματοοικονομικών

 

1. Οικονομικά Β΄ Λυκείου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Κεφάλαιο 6: Χρήμα και πληθωρισμός 163

Κεφάλαιο 7: Χρηματοπιστωτικό σύστημα 195

2. Εμπορικά Β’ Λυκείου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Κεφάλαιο 6: Τράπεζες και μέσα πληρωμών 138

3. Πρώτα Χρηματοοικονομικά Βήματα, Gunnar Baldvinsson, Framtidarsyn 2020

 

Το υλικό μελέτης της 2ης φάσης θα δοθεί αφού ολοκληρωθεί η 1η φάση του διαγωνισμού.

 

 

Συμπληρώστε τη Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής εδώ.