Μεταπτυχιακές Σπουδές

Σύντομες Περιγραφές των Μαθημάτων.

CFS 508 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

CFS 508 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το μάθημα αυτό πραγματεύεται μελέτες περιπτώσεων για να εισάγει την χρηματοοικονομική διοίκηση επιχειρήσεων παρέχοντας μια ανασκόπηση των βασικών αναλυτικών εργαλείων και επεξηγώντας τις εφαρμογές τους στα οικονομικά προβλήματα των εταιρειών.

Read More
CFS 509: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

CFS 509: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Αντικείμενο της χρηματοοικονομικής στατιστικής αποτελεί η συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των χρηματοοικονομικών δεδομένων. Σκοπός του μαθήματος είναι να μυήσει τους φοιτητές στα βασικά εργαλεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη στατιστική και οικονομετρική ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεδομένων.

Read More
CFS 510: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

CFS 510: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

Το μάθημα εξετάζει διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τα οικονομικά των λιμένων. Συγκεκριμένα, εξετάζει τις βασικές λειτουργίες των λιμένων, τους βασικούς χρήστες των λιμένων και την οικονομική απόδοση των λιμένων.

Read More
CFS 531 Ναυτιλιακά Οικονομικά

CFS 531 Ναυτιλιακά Οικονομικά

Το μάθημα εξετάζει σε βάθος το πεδίο των ναυτιλιακών οικονομικών και αναδεικνύει τη σημασία του για την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία αλλά και για το διεθνές εμπόριο.

Read More
CFS 534 Ναυλώσεις

CFS 534 Ναυλώσεις

Ο στόχος του μαθήματος είναι να αποδώσει μια συνολική και εις βάθος γνώση και κατανόηση των ναυλαγορών, της πρακτικής των ναυλώσεων και των ναυλοσυμφώνων στις αγορές ξηρού και υγρού φορτίου.

Read More
CFS 542 Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

CFS 542 Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Το μάθημα έχει στόχο να προσφέρει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοήσουν την λειτουργία των διεθνών αγορών χρήματος ώστε να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά εργοδοσία τους σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Read More
CFS 551 Αποτίμηση και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων

CFS 551 Αποτίμηση και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων

Στόχος του μαθήματος είναι μέσα από τη διδασκαλία και μελέτη των κυριότερων εννοιών αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων οι φοιτητές να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και εργαλεία του μαθήματος σε μελέτες περιπτώσεων (case studies).

Read More
CFS 556 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλιακών Κινδύνων

CFS 556 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλιακών Κινδύνων

Το μάθημα αυτό μελετά τις διεθνείς ναυτιλιακές αγορές και τους μηχανισμούς συναλλαγών σε αυτές τις αγορές. Οι φοιτητές λαμβάνουν την απαραίτητη γνώση για να αναλύσουν και να μετρήσουν τον αντίκτυπο των χρηματοοικονομικών κινδύνων σε ναυτιλιακές επενδύσεις και επενδύσεις σε εμπορεύσιμα αγαθά.

Read More
CFS 558 Καινοτομία Υπηρεσιών (FinΤech & ShipΤech)

CFS 558 Καινοτομία Υπηρεσιών (FinΤech & ShipΤech)

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές μια γενική εικόνα σχετικά με το περιβάλλον που διαμορφώνεται σήμερα παγκόσμια όσον αφορά την εφαρμογή της τεχνολογίας στην οικονομία και την ναυτιλία, τις προκλήσεις και τους κινδύνους που προέρχονται από την ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνολογίας, το πως πρέπει να χρησιμοποιείται η τεχνολογία και το πως διαμορφώνεται στο εγγύς μέλλον το τραπεζικό σύστημα, η προσφορά τραπεζικών υπηρεσιών εκτός τραπεζικού συστήματος και ο τομέας της ναυτιλίας.

Read More
CFS 561 Εταιρική Αναδιάρθρωση

CFS 561 Εταιρική Αναδιάρθρωση

Σκοπός του μαθήματος είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας αναφορικά με τη Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στα θέματα αναδιαρθρώσεων.

Read More
CFS 562 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

CFS 562 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Το μάθημα αυτό εξετάζει διάφορα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση μιας αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Περιλαμβάνει την έννοια και τον ορισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις λειτουργικές πτυχές των δικτύων διανομής και τον έλεγχο και διαχείριση αποθεμάτων, τη διαχείριση παγκόσμιων διανομών και την αποτελεσματική ροή και αποθήκευση των αγαθών και φορτίων κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού από την παραγωγή στην κατανάλωση.

Read More
CFS 580 Διατριβή

CFS 580 Διατριβή

Στα πλαίσια της διατριβής τους, οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν σεμινάρια για λογισμικά προγράμματα επεξεργασίας και διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

Read More
ERP 850: Ερευνητικές Μέθοδοι

ERP 850: Ερευνητικές Μέθοδοι

Το μάθημα στοχεύει στην παροχή της αναγκαίας εκπαίδευσης σε μεθόδους έρευνας, με σκοπό να μπορούν οι φοιτητές να αναλάβουν στη συνέχεια την διεκπεραίωση υψηλού επιπέδου έρευνας κατά την εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής τους.

Read More
ERP 900: Πρακτική Άσκηση

ERP 900: Πρακτική Άσκηση

Βασικός στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να κατανοήσουν τα προβλήματα και τις τάσεις στον τομέα των Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλιακών επιχειρήσεων, εντάσσοντάς τους σε ένα εργασιακό περιβάλλον σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Read More