Στόχοι και Όραμα

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης βρίσκεται στην Λεμεσό και προσφέρει προγράμματα σπουδών (προπτυχιακό και μεταπτυχιακά) που προετοιμάζουν τους φοιτητές/τριες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις και ευκαιρίες. Αξιοποιώντας τις σχέσεις του τμήματος με την βιομηχανία, το Τμήμα έχει ως στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών με τον εταιρικό κόσμο και τη δημιουργία ευκαιριών για εργοδότηση και σταδιοδρομία των αποφοίτων του. Το ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελείται από διεθνούς κύρους μέλη με εξαιρετική ερευνητική  δραστηριότητα καθώς και βιομηχανική εμπειρία. Τα μέλη του τμήματος χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία διδασκαλίας για την παροχή σπουδών που σχετίζονται με τον σημερινό  επιχειρηματικό κόσμο προσφέροντας κατ’ επέκταση εξαιρετικές προοπτικές σταδιοδρομίας.

Επομένως, η αποστολή του Τμήματος Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης είναι:

  • Να εκπαιδεύει τους φοιτητές στο πεδία των χρηματοοικονομικών μέσω ενός ευρέως φάσματος υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκών προγραμμάτων, τα οποία συνδυάζουν με την αυστηρή ακαδημαϊκή κατάρτιση και με τις πρακτικές και εφαρμοσμένες πτυχές των οικονομικών, ναυτιλιακών και χρηματοοικονομικών.
  • Να προετοιμάζει φοιτητές με ισχυρές δεξιότητες, δημιουργικότητα, επιχειρηματικές και οργανωτικές ικανότητες που θα τους επιτρέπουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με το μεταβαλλόμενο οικονομικό / χρηματοοικονομικό περιβάλλον.
  • Να αναπτύσσει και να διατηρεί ένα ισχυρό εταιρικό δίκτυο με την τοπική και διεθνή αγορά.
  • Να σχεδιάζει και να προσφέρει ολοκληρωμένα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών, βασισμένα στην επιστημονική έρευνα, έτσι ώστε να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στα πεδία των χρηματοοικονομικών και ναυτιλιακών.
  • Να χρησιμοποιεί προηγμένες επιστημονικές μεθόδους και ερευνητικά προγράμματα έτσι ώστε να δημιουργήσει σημαντικές κοινωνικές, επιχειρηματικές και πολιτικές επιρροές.

 

Όραμα

Το όραμα του Τμήματος είναι :

  • Να εδραιωθεί ως ένα σημαντικό ακαδημαϊκό τμήμα, το οποίο θα καταρτίζει απόφοιτους με ισχυρές επαγγελματικές ικανότητες.
  • Να προσθέτει αξία, ως ένας ανεξάρτητος συνεργάτης στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και στην κοινωνία.
  • Να προσφέρει προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας με μεγάλο αντίκτυπο κα επιρροή στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
  • Να δημιουργήσει δίκτυο διεθνούς ερευνητικής συνεργασίας .
  • Να εδραιωθεί στις αντιλήψεις των συνεργατών, φοιτητών και επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας ως ένα τμήμα με επιστημονικό κύρος που διατηρεί τα διεθνή πρότυπα σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του.

 

Tο Τμήμα ΧρηΛοΔε επί της παρούσης προσφέρει το πτυχίο ΕΧΡΗΝ με κατεύθυνση στα Χρηματοοικονομικά (για τους εισερχόμενους φοιτητές/ τριες με τις παγκύπριες του 2024).
Βρίσκονται στην πορεία αξιολόγησης/ πιστοποίησης νέα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα οποία θα προσφερθούν το ακαδημαϊκό έτος 2025-26.