Εισαγωγή για προπτυχιακές σπουδές

Το πτυχίο Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, παρέχει στους φοιτητές/τριες τα εχέγγυα για άμεση εργοδότηση στους τομείς της διοίκησης, των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, στον τραπεζικό τομέα, σε οργανισμούς διαμόρφωσης πολιτικής κα.. Επίσης τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων εγνωσμένου κύρους, αλλά και τη συνέχιση των σπουδών σε πρόγραμμα επαγγελματικών τίτλων (ACCA, ΑCA, κλπ.). Ο προπτυχιακός τίτλος σπουδών του Τμήματος είναι σχεδιασμένος ώστε να προετοιμάζει σωστά τους φοιτητές/τριες για να ακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα, που θα τους οδηγήσουν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Χρηματοοικονομικά ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ή και σε άλλα παρεμφερή αντικείμενα σπουδών.