Κατέβασε την αφίσα πατώντας ΕΔΩ.

Γενικές Πληροφορίες για τον Διαγωνισμό

Η Κύπρος συμμετέχει για πρώτη φορά στον διαγωνισμό της Διεθνούς Οικονομικής Ολυμπιάδας (International Economics Olympiad – ΙΕΟ). Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης (ΧρηΛοΔΕ) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) έχει την αρμοδιότητα να επιλέξει την 5μελή ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διεθνή διαγωνισμό.

Η Διεθνής Οικονομική Ολυμπιάδα φιλοδοξεί να συμβάλει στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των νέων στο πεδίο του οικονομικού και χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Συνολικά στη διεθνή διοργάνωση συμμετέχουν πάνω από 40 χώρες και κρατίδια μέσω τοπικών διαγωνισμών που προηγούνται του διεθνή διαγωνισμού.

Για την επιλογή της ομάδας, το Τμήμα ΧρηΛοΔΕ θα διεξαγάγει δικό του (τοπικό) διαγωνισμό υπό τον τίτλο:

 

«Manage your finances smartly, build your future wisely»

 

Ο τοπικός διαγωνισμός που θα διεξάγει το Τμήμα ΧρηΛοΔΕ έχει τη στήριξη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και του Financial Wellbeing Institute.

To τέλος συμμετοχής ανά συμμετέχοντα είναι στα €10 (εξαιρέσεις ισχύουν υπό όρους) και η δήλωση συμμετοχής πρέπει να γίνει ΕΔΩ.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές και μαθήτριες Λυκείων (δημόσιων ή ιδιωτικών) και Τεχνικών Σχολών της Κυπριακής Δημοκρατίας που δεν έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους έως τις 30 Ιουνίου του έτους που διεξάγεται η Διεθνής Οικονομική Ολυμπιάδα.

 

– Για τους ανήλικους που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, οι νόμιμοι κηδεμόνες τους πρέπει να υπογράψουν δήλωση ευθύνης με την οποία δηλώνουν ότι κατανοούν τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό.
– Το τέλος συμμετοχής ανά συμμετέχοντα ανέρχεται στα €10. Εξαιρούνται από το τέλος οι συμμετέχοντες που ανήκουν στις παρακάτω κοινωνικές κατηγορίες, με την υποβολή σχετικών και έγκυρων αντιγράφων πιστοποιητικών κατά την εγγραφή:

    • Μαθητές/τριες από οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά
    • Μαθητές/τριες από οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Κύπρο.

 

– Στη δεύτερη (2η) φάση του διαγωνισμού θα συμμετέχουν οι τριάντα (30) μαθητές/μαθήτριες με την υψηλότερη βαθμολογία όπως αυτή προκύψει από την 1η φάση. Ο αριθμός των συμμετεχόντων δύναται να τροποποιηθεί κατά την κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής.

– Ο τοπικός διαγωνισμός (1η και 2η φάση) απαιτεί εξίσου τη χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Κατά την 1η φάση ο/η συμμετέχοντας/συμμετέχουσα θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μία από τις δύο γλώσσες για τη γραπτή εξέταση. Η 2η φάση θα πραγματοποιηθεί με συνδυασμό της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

– Για τις εξεταστικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης επιτρέπεται η χρήση απλής (μη προγραμματιζόμενης) αριθμομηχανής τσέπης και ένα λεξικό για τη μετάφραση λέξεων. Το λεξικό πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς οποιεσδήποτε σημειώσεις ή επιπλέον φύλλα. Τα κινητά τηλέφωνα, smartphones και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές  απαγορεύονται.

– Η ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Διεθνή Οικονομική Ολυμπιάδα θα απαρτίζεται από πέντε (5) μαθητές/τριες που έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα στάδια του τοπικού διαγωνισμού και έχουν συνολικά την υψηλότερη βαθμολογία.

– Η συμμετοχή της κυπριακής αποστολής στη Διεθνή Οικονομική Ολυμπιάδα θα γίνει εξ αποστάσεως. Η περίοδος και ο τρόπος διεξαγωγής του διεθνούς διαγωνισμού μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής ή/και του Διοικητικού Συμβουλίου της International Economics Olympiad.

– Για τη συμμετοχή στη Διεθνή Οικονομική Ολυμπιάδα ισχύουν οι όροι της International Economics Olympiad: https://ecolymp.org/regulations .

– Η επίσημη γλώσσα του Διεθνούς Διαγωνισμού (International Economics Olympiad) είναι τα αγγλικά. Οι ασκήσεις, οι λύσεις και οι βαθμολογικές προδιαγραφές συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα. Δεν θα παρέχονται μεταφράσεις στην ελληνική γλώσσα.

– Όλοι οι συμμετέχοντες συγκατατίθενται στη διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τους συνεργάτες του. Η συγκατάθεση μπορεί να ακυρωθεί με επίσημη επιστολή προς την Οργανωτική Επιτροπή.

– Κατά την διοργάνωση του Διαγωνισμού, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι συνεργάτες του δύναται να κινηματογραφούν, φωτογραφίζουν, ηχογραφούν για σκοπούς αρχειοθέτησης και προώθησης του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες συγκατατίθενται στις παραπάνω δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες συναινούν στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται με τη διεξαγωγή και προώθηση του διαγωνισμού.

 

Συμπληρώστε τη Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής εδώ.