Χρηματοοικονομικός Επίτροπος και Τεχνική Ανάλυση Σημαντικών Περιπτώσεων από το Τραπεζικό Σύστημα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόσκληση σε ομιλία του Παύλου Ιωάννου (Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου), με θέμα: «Χρηματοοικονομικός Επίτροπος και Τεχνική Ανάλυση Σημαντικών Περιπτώσεων από το