Καλώς ήλθες στο επόμενο βήμα επιτυχίας σου!

Με το πρώτο πτυχίο στο χέρι και το μέλλον να απλώνεται μπροστά σου, σχεδιάζεις το επόμενο σου βήμα—εκείνο που θα δώσει φτερά στη δημιουργικότητα και την καριέρα σου.

Με έδρα του μια ραγδαία αναπτυσσόμενη πόλη, το Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, αναπτύσσει και αναδιαρθρώνει συνεχώς τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του, για να σου προσφέρει μία σύγχρονη εκπαίδευση με ευέλικτη απογευματινή φοίτηση και ανάπτυξη εξειδικευμένων αναλυτικών και οργανωτικών ικανοτήτων.

Ως μέλος της κοινότητας μας, εξασφαλίζεις δικτύωση με την αγορά σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, πρακτική εξάσκηση και άριστες προοπτικές εργοδότησης.

 

 • Μάστερ Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά
  (MSc in Shipping and Finance) (SHI)
 • Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  (MSc in Financial Management) (FM)

Το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Shipping and Finance, θα προσφέρεται και από τα δύο Τμημάτων (Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης και Τμήμα Ναυτιλιακών) της νέας Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΔΙΟ). Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Financial Management (FM) θα προσφέρεται από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης.

 

MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΕ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Νέο πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών
 • Ευέλικτη φοίτηση: Πλήρης φοίτηση: 15 μήνες, μερική φοίτηση: 24 μήνες.
 • Χαμηλά δίδακτρα – €4.100
 • Ευέλικτη δομή προγράμματος που περιλαμβάνει την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής ή την αντικατάσταση της με μαθήματα
 • Υποτροφίες (κρατικές και σε συνεργασία με ιδιωτικούς οργανισμούς)
 • Άριστες προοπτικές εργοδότησης – 90, 3% βαθμός απορρόφησης των αποφοίτων του τμήματος μας στην αγορά εργασίας
 • Υποστήριξη στη δικτύωση και ανεύρεση εργασίας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

– Η εξειδικευμένη γνώση μεταπτυχιακού επιπέδου
– Η παροχή κατάλληλων εφοδίων για μία επιτυχημένη καριέρα στους επιμέρους επιχειρηματικούς τομείς, με προοπτικές για καριέρα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, ή για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο
– Η προσφορά ποιοτικών και διεθνώς ανταγωνιστικών προγραμμάτων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου μέσω της συνεχούς ανανέωσης των υφιστάμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

– Εξειδικευμένη γνώση στα Χρηματοοικονομικά, Ναυτιλιακά και Διοίκηση, Οικονομικά και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
– Ικανότητα λύσης προβλημάτων που σχετίζονται με τους επιμέρους τομείς
– Ικανότητα αξιολόγησης δεδομένων και λήψης αποφάσεων στρατηγικής χρηματοοικονομικής, διοικητικής και λειτουργικής φύσεως
-Εφαρμογή θεωρητικής γνώσης στην πράξη.

Οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση στις σύγχρονες μεθόδους λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων, όπως:

-Διαχείριση αγορών ναυτιλίας
-Διαχείριση επενδύσεων σε νεότευκτα και μεταχειρισμένα πλοία
-Ναυτιλιακή χρηματοδότηση
-Ναυλώσεις
-Διαχείριση κινδύνου ναυλαγοράς, ναυτιλιακά παράγωγα
-Αξιολόγηση επενδύσεων, το κόστος κεφαλαίου
-Κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης
-Βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση
-Πολιτική μερισμάτων
-Συγχωνεύσεις, εξαγορές, παράγωγα
-Διαχείριση επενδυτικού κινδύνου

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ICS

Το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS), παρέχει εξαιρέσεις από μαθήματα σε φοιτητές του τμήματος μας που επιλέγουν να συνεχίσουν με απόκτηση επιπλέον επαγγελματικών προσόντων:

 • Εξαίρεση από το μάθημα ‘Introduction to Shipping’
 • Εξαίρεση από το μάθημα ‘Economics of Sea Transport and International Trade’
 • Εξαίρεση από το μάθημα ‘Shipping Finance’

*Οι εξαιρέσεις ισχύουν για κάτοχους τίτλου: MSc Shipping

 

Περιγραφές Προγραμμάτων

 • Μάστερ Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά
  Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών να αναλύουν, να κατανοούν και να αξιολογούν, σε προχωρημένο επίπεδο, θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των χρηματοοικονομικών και ναυτιλιακών αγορών, τη διαχείριση κεφαλαίων, την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων την αξιολόγηση επενδύσεων, τη διαχείριση χρηματοοικονομικών και ναυτιλιακών κινδύνων και τη διαχείριση μεταφορών και εφοδιασμού. Τα πρόγραμμα δίνει στους φοιτητές τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και τα ποσοτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη πρακτική χρηματοοικονομικών και ναυτιλιακών ώστε να αξιοποιούν τις αναλυτικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων στην αντιμετώπιση υφιστάμενων και μελλοντικών προκλήσεων της βιομηχανίας, και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας αξιολόγησης δεδομένων και λήψης αποφάσεων στρατηγικής, χρηματοοικονομικής, διοικητικής και λειτουργικής φύσεως. Το πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με διάφορα μαθήματα που τους δίνουν γερές βάσεις για μελλοντική σταδιοδρομία ως ηγετικά στελέχη είτε στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες (για άμεση εργοδότηση στους τομείς της διοίκησης, των οικονομικών, χρηματοοικονομικών και της ναυτιλίας και μεταφορών). Επίσης, μέσω της δυνατότητας εκπόνησης διπλωματικής μελέτης για περισσότερη εμβάθυνση σε ακαδημαϊκές έννοιες, τους επιτρέπει να διευρύνουν τις δυνατότητές τους για διενέργεια εμπειρικής και εφαρμοσμένης έρευνας και τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε διδακτορικά προγράμματα πανεπιστημίων εγνωσμένου κύρους, αλλά και τη συνέχιση των σπουδών σε πρόγραμμα επαγγελματικών τίτλων (ACCA, ICS, κλπ.). Συγκεκριμένα, το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS), παρέχει τρεις εξαιρέσεις από δικά του μαθήματα σε φοιτητές του προγράμματος.

 

 • Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να εμβαθύνουν στον τομέα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης , κυρίως σε ότι αφορά στην άντληση κεφαλαίων για ανάπτυξη επιχειρήσεων, στη διοίκηση της επιχειρηματικότητας που αφορά στις χρηματοοικονομικές πολιτικές των επιχειρήσεων, κλπ. Το πρόγραμμα, αποσκοπεί στην ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας, στάσης και δεξιοτήτων– απαραίτητα στοιχεία για την εργασιακή επιτυχία στον τομέα της Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων. Οι μέθοδοι διδασκαλίας του μαθήματος δίνουν έμφαση στις πιο πρόσφατες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές, καθώς και τις νέες τάσεις και ανάγκες της εγχώριας και παγκόσμιας οικονομίας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να απασχοληθούν επαγγελματικά στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης, της Διοίκηση Επιχειρήσεων ως οικονομικοί διευθυντές ή σύμβουλοι επιχειρήσεων, αλλά και ως στελέχη σε τραπεζικούς, χρηματοπιστωτικούς και ναυτιλιακούς οργανισμούς. Ακόμη, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να διεξάγουν έρευνα, αλλά και πρακτικές εφαρμογές ερευνητικών ερωτημάτων ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.