Δομή και περιεχόμενο

Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία δυο τομείς παροχής υπηρεσιών κατέχουν εξέχουσα θέση σε σχέση με τη συμβολή τους στην ανάπτυξη. Πρόκειται για τον τομέα της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τον τομέα της ναυτιλίας. Γενικά, η χρηματοοικονομική επιστήμη εστιάζει στη διαχείριση οικονομικών πόρων και κινδύνων και στις μεθόδους άντλησης χρηματοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων. Τα Ναυτιλιακά αφορούν στην επιστήμη της διαχείρισης διεθνών ναυτιλιακών εργασιών από τις οποίες εξαρτάται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εστιάζει στους δύο αυτούς τομείς, προσφέροντας ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με δύο κατευθύνσεις: στα Χρηματοοικονομικά ή στα Ναυτιλιακά.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση των θεμελιωδών αρχών λειτουργίας των χρηματοοικονομικών και ναυτιλιακών αγορών μέσα σε ένα σύγχρονο οικονομικό σύστημα.

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους απόφοιτους με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες και να τους προσφέρει ένα ισχυρό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο για να μπορούν να διεκδικήσουν επαγγελματικές θέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ελεγκτικά γραφεία, ναυτιλιακές εταιρείες, οργανισμούς και γενικά εταιρείες παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών.

Όλα αυτά προσφέρονται σε ένα ενοποιημένο πλαίσιο που δίνει στους φοιτητές την ευελιξία να επιλέξουν τον τομέα εξειδίκευσης τους και προσφέροντας ένα ισχυρό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών να αναλύουν, να κατανοούν και να αξιολογούν διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των χρηματοοικονομικών και ναυτιλιακών αγορών, τη διαχείριση κεφαλαίων, την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων την αξιολόγηση επενδύσεων, τη διαχείριση χρηματοοικονομικών και ναυτιλιακών κινδύνων και τη διαχείριση μεταφορών και εφοδιασμού.

Τα πρώτα δυο έτη είναι κοινά για όλους τους φοιτητές και δίνουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και τα ποσοτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη πρακτική χρηματοοικονομικών και ναυτιλιακών. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών, το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί ένα βασικό πυρήνα που εξοπλίζει τους φοιτητές με ισχυρές βάσεις στην ποσοτική και αναλυτική κριτική σκέψη. Προσφέρονται μαθήματα Οικονομικών, Λογιστικής, Στατιστικής Ανάλυσης, Χρηματοοικονομικών, Ναυτιλιακών και Εμπορίου και στη συνέχεια μαθήματα ειδίκευσης σε σύγχρονα θέματα Χρηματοοικονομικών ή Ναυτιλιακών. Στα Χρηματοοικονομικά προσφέρονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Οικονομετρίας, διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών, Διαχείρισης Επενδύσεων και Τραπεζικής ενώ στα Ναυτιλιακά προσφέρονται μαθήματα διοίκησης λειτουργιών ναυτιλίας, Ναυλώσεων, Ναυτασφαλίσεων, Διανομών και Ναυτικού Δικαίου.

Στη συνέχεια το πρόγραμμα δίνει στους μαθητές την ευελιξία να επιλέξουν μία από τις δύο προσφερόμενες ειδικεύσεις: Χρηματοοικονομικών ή Ναυτιλιακών σπουδών. Οι φοιτητές επιλέγουν μαθήματα προχωρημένου επιπέδου στην ειδίκευση της επιλογής τους, προκειμένου να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους προσφέροντας ένα ισχυρό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο. Η επιλογή της εξειδίκευσης δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να εστιάσουν στις σπουδές τους θέτοντας γερές βάσεις για μελλοντική σταδιοδρομία ως ηγετικά στελέχη είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο είτε ως αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες.

Το πτυχίο Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, παρέχει στους φοιτητές τα εχέγγυα για άμεση εργοδότηση στους τομείς της διοίκησης, των οικονομικών, χρηματοοικονομικών και της ναυτιλίας και μεταφορών. Επίσης τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων εγνωσμένου κύρους αλλά και τη συνέχιση των σπουδών σε πρόγραμμα επαγγελματικών τίτλων (ACCA, ICS, κλπ.). Ο προπτυχιακός τίτλος σπουδών του Τμήματος είναι σχεδιασμένος ώστε να προετοιμάζει σωστά τους φοιτητές για να ακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα, που θα τους οδηγήσουν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Χρηματοοικονομικά, ή στα Ναυτιλιακά ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ή και σε άλλα παρεμφερή αντικείμενα σπουδών.

 

Πιστοποιήσεις και Εξαιρέσεις

Το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών, και Ναυτιλίας συνεργάζεται με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς προγραμμάτων επαγγελματικών τίτλων. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει λάβει πιστοποιήσεις από παγκόσμιους φορείς πιστοποιημένων επαγγελματιών λογιστών όπως το ΙCAEW Chartered Accountant qualification (ACA) και το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Επιπλέον, το Τμήμα έχει πάρει πιστοποίηση το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS).

 

Bachelor in Commerce, Finance & Shipping

 

Accountant in Business
Management Accounting
Financial Accounting
On completion
Corporate and Business Law Business Law (HTM 202 / CFS 143)
Company Law (CFS 342)
Performance Management Management Accounting (HTM 141)
Management Accounting II (CFS
327)
Taxation Taxation (CFS428)
Financial Reporting Financial Accounting II (CFS 326)
Financial Accounting III (CFS 426)
Audit and Assurance Auditing (CFS 427)
Financial Management Finance I (CFS 221)
Finance II (CFS 222)

 

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021/22:

ΙCAEW Chartered Accountant qualification (ACA)

Οι απόφοιτοι του Τμήματος λαμβάνουν αυτόματη απαλλαγή-εξαίρεση από εφτά ενότητες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τον αναλυτικό πίνακα στον ιστοχώρο του οργανισμού, εδώ.

 

Η συνεργασία ΤΕΠΑΚ και ICAEW φαίνεται εδώ.

 

Association of Chartered Certified Accountants (ΑCCA)

Oι προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος ΕΧΝ δικαιούνται επίσης εξαιρέσεις από το Association of Chartered Certified Accountants (ΑCCA).

Οι εξαιρέσεις διαφέρουν αναλόγως του έτους αποφοίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτόματου υπολογισμού των εξαιρέσεων που δικαιούνται, το οποίο παρέχει ο Σύνδεσμος, επισκεπτόμενοι τον ιστοχώρο αυτό.

Επίσης, το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) αναγνωρίζοντας τα εξαιρετικά αποτελέσματα των αποφοίτων του ΤΕΠΑΚ στις εξετάσεις του τρίτου επιπέδου για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου του Chartered Certified Accountant που έχουν πετύχει τα τελευταία χρόνια, τους δίνει την δυνατότητα να παρακαθήσουν στις 4 εξετάσεις του τρίτου επιπέδου του ACCA κατά την διάρκεια της τετραετής φοίτησης τους για την απόκτηση του πτυχίου Commerce, Finance και Shipping.
Οι φοιτητές του ΤΕΠΑΚ θα μπορούν δηλαδή μέσα σε 4 χρόνια να ολοκληρώσουν το πτυχίο τους, να εξασφαλίσουν τις 9 απαλλαγές και να παρακαθήσουν τις 4 εξετάσεις του τρίτου επιπέδου του ACCA και συμπληρώνοντας 3 χρόνια εργασιακής πείρας μετά τις σπουδές τους θα τους απονέμεται ο επαγγελματικός τίτλος του Chartered Certified Accountant.

Institute of Chartered Shipbrokers (ICS)

Το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS), παρέχει εξαιρέσεις από μαθήματα σε φοιτητές του τμήματος μας που επιλέγουν να συνεχίσουν με απόκτηση επιπλέον επαγγελματικών προσόντων:

• Εξαίρεση από το μάθημα ‘Introduction to Shipping’
• Εξαίρεση από το μάθημα ‘Economics of Sea Transport and International Trade’
• Εξαίρεση από το μάθημα ‘Shipping Finance’
*Οι εξαιρέσεις ισχύουν για κάτοχους τίτλου: MSc Shipping and Business ή MSc Shipping and Finance.
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου για περισσότερες πληροφορίες: https://www.ics.org.uk/