Πτυχίο Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας (κατεύθυνση Χρηματοοικονομικά)

Δομή και περιεχόμενο

Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία o τομέας παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κατέχει εξέχουσα θέση σε σχέση με τη συμβολή του στην ανάπτυξη. Γενικά, η χρηματοοικονομική επιστήμη εστιάζει στη διαχείριση οικονομικών πόρων και κινδύνων και στις μεθόδους άντλησης χρηματοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων από τις οποίες εξαρτάται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εστιάζει στους δύο αυτούς τομείς. Στα δύο πρώτα έτη το πρόγραμμα προσφέρει γενική εκπαίδευση με σκοπό την κατανόηση θεωρίας και ανάλυσης. Στο τρίτο και τέταρτο έτος, οι φοιτητές/τριες θα διδάσκονται εξειδικευμένα μαθήματα, ώστε να αποκτήσουν εις βάθος γνώση στα Χρηματοοικονομικά.

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση των θεμελιωδών αρχών λειτουργίας των χρηματοοικονομικών μέσα σε ένα σύγχρονο οικονομικό σύστημα. Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους απόφοιτους με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες και να τους προσφέρει ένα ισχυρό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο για να μπορούν να διεκδικήσουν επαγγελματικές θέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ελεγκτικά γραφεία, επενδυτικές εταιρείες, οργανισμούς και γενικά εταιρείες παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών να αναλύουν, να κατανοούν και να αξιολογούν διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των χρηματοοικονομικών αγορών, τη διαχείριση κεφαλαίων, την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων την αξιολόγηση επενδύσεων, τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων και την ανάλυση χρηματοοικονομικής φύσεως πληροφοριών.

 

Οι εισακτέοι φοιτητές/τριες με τις παγκύπριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2024-25 θα ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μόνο με κατεύθυνση χρηματοοικονομικών. Για αυτούς τους φοιτητές/τριες ισχύουν τα πιο κάτω:

 

Τα πρώτα δυο έτη προφέρονται μαθήματα που δίνουν στους φοιτητές/τριες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και τα ποσοτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη πρακτική χρηματοοικονομικών. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών, το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί ένα βασικό πυρήνα που εξοπλίζει τους φοιτητές με ισχυρές βάσεις στην ποσοτική και αναλυτική κριτική σκέψη. Προσφέρονται μεταξύ άλλων μαθήματα Οικονομικών, Λογιστικής, Στατιστικής Ανάλυσης, Χρηματοοικονομικών και στη συνέχεια μαθήματα ειδίκευσης/εμβάθυνσης σε σύγχρονα θέματα  Χρηματοοικονομικών.

 

Στη συνέχεια (εξάμηνο 5 και εντεύθεν) το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει εξειδικευμένα και στοχευμένα μαθήματα στα χρηματοοικονομικά. Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν μαθήματα προχωρημένου επιπέδου στα χρηματοοικονομικά, προκειμένου να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους προσφέροντας ένα ισχυρό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο. Η εξειδίκευση αυτή δίνει στους φοιτητές/τριες την ευκαιρία να εστιάσουν στις σπουδές τους θέτοντας γερές βάσεις για μελλοντική σταδιοδρομία ως ηγετικά στελέχη είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο είτε ως αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες. Προσφέρονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οικονομετρίας, διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών, διαχείρισης επενδύσεων και κινδύνου αγορών και τραπεζικής.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2022-23 ΚΑΙ 2023-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (κατεύθυνση μόνο Χρηματοοικονομικά, από Σεπτέμβριο 2024)