Σάββατο, 28 Απριλίου. Σε τακτική συνεδρία του, το Δ.Σ. της Ένωσης Οικονομολόγων Κύπρου (Ε.Ο.Κ.), έκλεξε, στη θέση του Γραμματέα, τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του ΤΕΠΑΚ, Δρ. Παναγιώτη Ανδρέου.

Η Ε.Ο.Κ. ιδρύθηκε το 2016 με έδρα τη Λευκωσία. Εμπνευστές της ίδρυσης της ήταν μια ευρεία ομάδα οικονομολόγων, πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών, ερευνητών, μελετητών και άλλων σημαντικών παραγόντων, οι οποίοι ενδιαφέρονταν να συμβάλουν με διάφορους τρόπους στη μελέτη, έρευνα, προβληματισμό, υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων για την προαγωγή της οικονομικής επιστήμης και παιδείας. Αυτό θα γινόταν μέσα από αντικειμενική θεώρηση και γόνιμο διάλογο μεταξύ των μελών της ‘Ενωσης και του ευρύτερου επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει η πατρίδα μας, τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της πραγματικής οικονομίας.

Τα μέλη της Ε.Ο.Κ. πιστεύουν ότι οι πιο πάνω στόχοι μπορούν να προωθηθούν και να επιτευχθούν πρωτίστως με τη συμβολή, τη συνεργασία και αξιοποίηση κάθε Κύπριου οικονομολόγου με διάφορους τρόπους, όπως η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, οι διαλέξεις, τα συνέδρια, οι επιστημονικές ημερίδες για επίκαιρα και φλέγοντα, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα θέματα. Ακόμη, με δημοσιεύσεις όπως επιστημονικές μελέτες, άρθρα και εξειδικευμένες εκδόσεις.

Μέλη της Ένωσης Οικονομολόγων Κύπρου δύνανται να εγγραφούν όσα φυσικά πρόσωπα έχουν σπουδάσει οικονομικά ή σπουδάζουν οικονομικά ή συναφείς σπουδές με τα οικονομικά και αποδέχονται τους σκοπούς και επιδιώξεις της Ένωσης Οικονομολόγων Κύπρου, όπως καθορίζονται στις διατάξεις του καταστατικού της.

0

Περισσότερα

Ανακοίνωση Υποτροφιών Αριστείας 2024 – 2025
Διοργάνωση τοπικού διαγωνισμού για την επιλογή της Ομάδας που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Διεθνή Οικονομική Ολυμπιάδα
Το Ταξίδι των Μεταπτυχιακών στην Αθήνα: Εξερεύνηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών στους τομείς Ναυτιλίας και Χρηματοοικονομικών