Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου οργανώνει  Διήμερη, Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Επιπέδου Μάστερ τα οποία έχει προκηρύξει και για τα οποία δέχεται αιτήσεις για έναρξη Σπουδών το Σεπτέμβρη του 2024.

Θα γίνει αναλυτική παρουσίαση όλων των πληροφοριών σχετικά με τη δομή του προγράμματος, τις διαθέσιμες υποτροφίες, την πρακτική άσκηση και το εκπαιδευτικό προσωπικό.

 

Πιο συγκεκριμένα οι πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα Μάστερ που προσφέρει η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΔΙΟ):

  1.  MSc Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

Τετάρτη 10 Απριλίου 2024, 19:00 – 19:30

https://us02web.zoom.us/j/83851636691?pwd=b24zQm9HTzJENzVrZXk4V1J2R0FYUT09

 

2.  MSc Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

Τετάρτη 10 Απριλίου 2024, 19:30 – 20:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjE2M2MwNmEtYWI1OS00NzQ0LWIxNDgtYmQ0NDg4MTc4ZTNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228f7698bc-b1b4-439f-b259-0213401d1cfb%22%2c%22Oid%22%3a%22b87ecc61-59db-4565-a59c-3e4b7e64513e%22%7d

 

3. MSc Ναυτιλιακά

Τετάρτη 10 Απριλίου 2024, 20:00 – 20:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjE2M2MwNmEtYWI1OS00NzQ0LWIxNDgtYmQ0NDg4MTc4ZTNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228f7698bc-b1b4-439f-b259-0213401d1cfb%22%2c%22Oid%22%3a%22b87ecc61-59db-4565-a59c-3e4b7e64513e%22%7d

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δούνε όλες τις πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=558860

0

Περισσότερα

Διεθνής Οικονομική Ολυμπιάδα 2024, Χονγκ Κονγκ: Πρώτη συμμετοχή της Κύπρου σε αυτό το σπουδαίο θεσμό που προάγει την Χρηματοοικονομική Παιδεία
Διεθνής Οικονομική Ολυμπιάδα: Η απαιτητική διαδικασία και η επιλογή της πενταμελούς ομάδας που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο
8 Πλήρεις Υποτροφίες – Προώθηση της Εξωστρέφειας και της Επαγγελματικής Κατάρτισης των Φοιτητών