Δρ. Constantinos Antoniou

Stock returns convey information to investors about fundamental values. But do all investors perceive a specific stock return in the same way? Using a large dataset of individual investor stock selling decisions, we show that the same return is perceived differently by different investors, and that these differences are driven by the comparison of a given return to investors’ own personal and idiosyncratic experiences of returns in the small set of stocks that they own. The effect is large. When a given return is classed as extreme compared to an investor’s personal history of returns, the response of investors toward that return increases by a factor of 3.5. Whereas stock returns are commonly considered to be objective, our findings suggest that there is considerable subjectivity in their perception.

Date: 04 November 2021

0

Περισσότερα

Ημερίδα για τους Καθηγητές Οικονομικών Μέσης Εκπαίδευσης με θέμα την ανάγκη ενίσχυσης της Χρηματοοικονομικής Παιδείας για τους νέους
Game Theory Applications at Marine Container Terminals
Is History Repeating Itself? The (Un)Predictable Past of ESG Ratings