Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), καινοτομώντας για άλλη μια φορά και αφουγκραζόμενο την ανάγκη της πολιτείας και κοινωνίας για αντιμετώπιση του προβλήματος του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού και προώθησης της χρηματοοικονομικής παιδείας στην Κύπρο, προσφέρει, από τη νέα ακαδημαική χρονιά 2021-2022, το μάθημα με τίτλο «Διαχείριση Προσωπικών Χρηματοοικονομικών Πόρων».

Τα ευρήματα τριών επιστημονικών μελετών του ΤΕΠΑΚ καταδεικνύουν πως ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός (financial illiteracy) υφίσταται ως πρόβλημα στην Κύπρο, τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και σε επίπεδο δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ευρήματα, φαίνεται πως μόνο 4 στους 10 Κύπριους έχουν τις κατάλληλες χρηματοοικονομικές γνώσεις και την απαιτούμενη ικανότητα διαχείρισης βασικών οικονομικών ζητημάτων της καθημερινότητάς, δηλαδή είναι χρηματοοικονομικά καταρτισμένοι. Το πρόβλημα εντοπίζεται πιο έντονο στους νέους οι οποίοι εισέρχονται στο πανεπιστήμιο (ή/και μετέπειτα στην αγορά εργασίας) χωρίς να έχουν προηγουμένως λάβει επαρκή χρηματοοικονομική μόρφωση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό ελλοχεύει πολλαπλούς κινδύνους για τη μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική ευημερία των πολιτών και επομένως σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η βελτίωση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα των αρχών. Προς αντιμετώπιση του προβλήματος, το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει σε 6-μελή Ad-Hoc Επιτροπή με επικεφαλής την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με στόχο τη διαμόρφωση «Εθνικής Στρατηγικής για την Προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Χρηματοοικονομικής Παιδείας» στην Κύπρο.

Το μάθημα «Διαχείριση Προσωπικών Χρηματοοικονομικών Πόρων» θα προσφέρεται από το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του ΤΕΠΑΚ, ως επιλεγόμενο μάθημα, προς όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου, ανεξάρτητα από τον κλάδο σπουδών, με στόχο τη δημιουργία σωστά ενημερωμένων, χρηματοοι­κονομικά εγγράμματων και αυτόνομων πολιτών. Το μάθημα θα μπορεί να το παρακολουθήσει και ο οποιοσδήποτε πολίτης θα ήθελε να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του σε χρηματοοικονομικά ζητήματα, στο πλαίσιο του θεσμού της περιστασιακής φοίτησης* που εφαρμόζεται στο ΤΕΠΑΚ.

Το μάθημα ενσωματώνει βασικές έννοιες οικονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις της παγκόσμιας και πολύπλοκης οικονομικής πραγματικότητας στις προσωπικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις που θα κληθούν να λάβουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. H επαρκής γνώση των οικονομικών εννοιών όσο και η ικανότητα αξιοποίησής τους αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στη λήψη ορθών οικονομικών αποφάσεων. Το περιεχόμενo στοχεύει στην εμπέδωση αυτών των απαραίτητων γνώσεων, ενώ μέσα από διάφορες πρακτικές εφαρμογές με έμφαση στα κυπριακά δεδόμενα, θα συμβάλλει στο να αναπτύξουν οι φοιτητές την κατάλληλη στάση χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς και κουλτούρας.

Αναλυτικότερα, το υλικό του μαθήματος επικεντρώνεται στη λήψη και διαχείριση σωστών οικονομικών αποφάσεων με γνώμονα την προστασία των ατόμων από τις χρηματοοικονομικές προκλήσεις, κινδύνους ή και απάτες, στην κατανόηση βασικών εννοιών όπως είναι οι «επιθυμίες» και οι «ανάγκες» των ατόμων, την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη συσχέτιση του με τα προσωπικά εισοδήματα και την επαγγελματική σταδιοδρομία, στον εμπλουτισμό των ικανοτήτων για τον καταρτισμό του προσωπικού προϋπολογισμού όσον αφορά τη διαχείριση θεμάτων, όπως είναι η πίστωση και το χρέος, στην κατανόηση των επιτοκίων και της χρονικής διάστασης του χρήματος, στην εμπέδωση των εννοιών του πληθωρισμού και της αγοραστικής δύναμης, στον σωστό σχεδιασμό και στη διαχείριση του ρίσκου και των κινδύνων επένδυσης, αποταμίευσης, ασφάλισης και σύνταξης καθώς επίσης και σε ζητήματα προσωπικής διαχείρισης φορολογίας. Το μάθημα ολοκληρώνεται με αναφορές σε ζητήματα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech).

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να λύσουν πρακτικά προβλήματα που θα σχετίζονται με την καθημερινότητα τους. Κάποιες από τις διαλέξεις θα περιλαμβάνουν επιπλέον ομιλίες από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες σε θεματολογία που εμπίπτει στις ενότητες του μάθηματος. Βασικός σκοπός των συγκεκριμένων διαλέξεων είναι η σύνδεση του θεωρητικού πλαισίου που παρέχει το μάθημα με την πρακτική εφαρμογή του στην καθημερινότητα.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης τονίζει τη σημασία του εμπλουτισμού των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου με μαθήματα επιχειρηματικότητας, χρηματοοικονομικής παιδείας, πληροφοριακής παιδείας, επικοινωνίας, εφαρμοσμένης ηθικής και άλλων επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, κάτι που εμπλουτίζει το εύρος των γνώσεων των φοιτητών και αυξάνει τις προοπτικές εργοδότησής τους. Ο Πρύτανης εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, η οποία ευθυγραμμίζεται, όπως αναφέρει, με την ανάγκη της χώρας μιας για αντιμετώπιση του προβλήματος του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού και δημιουργία χρηματοοικονομικών εγγράμματων πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μάθημα «Διαχείριση Προσωπικών Χρηματοοικονομικών Πόρων», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του ΤΕΠΑΚ:

Οδός Σπύρου Αραούζου 115,

Κτήριο Continental, 3036 Λεμεσός, Kύπρος

Τηλ. (+357) 25002720

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον θεσμό της περιστασιακής φοίτησης στο ΤΕΠΑΚ και τα προσφερόμενα μαθήματα για το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2021- 2022 μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.cut.ac.cy/studies/occasional-education/modules-list/

0

Περισσότερα

Διεθνής Οικονομική Ολυμπιάδα 2024, Χονγκ Κονγκ: Πρώτη συμμετοχή της Κύπρου σε αυτό το σπουδαίο θεσμό που προάγει την Χρηματοοικονομική Παιδεία
Διεθνής Οικονομική Ολυμπιάδα: Η απαιτητική διαδικασία και η επιλογή της πενταμελούς ομάδας που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο
8 Πλήρεις Υποτροφίες – Προώθηση της Εξωστρέφειας και της Επαγγελματικής Κατάρτισης των Φοιτητών