ΧΛΔ 508 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΧΛΔ 508 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το μάθημα αυτό πραγματεύεται μελέτες περιπτώσεων για να εισάγει την χρηματοοικονομική διοίκηση επιχειρήσεων παρέχοντας μια ανασκόπηση των βασικών αναλυτικών εργαλείων και επεξηγώντας τις εφαρμογές τους στα οικονομικά προβλήματα των εταιρειών.

Read More
ΧΛΔ 509: Στατιστικές Μέθοδοι για Ανάλυση Δεδομένων

ΧΛΔ 509: Στατιστικές Μέθοδοι για Ανάλυση Δεδομένων

Αντικείμενο της χρηματοοικονομικής στατιστικής αποτελεί η συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των χρηματοοικονομικών δεδομένων. Σκοπός του μαθήματος είναι να μυήσει τους φοιτητές στα βασικά εργαλεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη στατιστική και οικονομετρική ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεδομένων.

Read More
CFS 510: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

CFS 510: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

Το μάθημα εξετάζει διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τα οικονομικά των λιμένων. Συγκεκριμένα, εξετάζει τις βασικές λειτουργίες των λιμένων, τους βασικούς χρήστες των λιμένων και την οικονομική απόδοση των λιμένων.

Read More
CFS 531 Ναυτιλιακά Οικονομικά

CFS 531 Ναυτιλιακά Οικονομικά

Το μάθημα εξετάζει σε βάθος το πεδίο των ναυτιλιακών οικονομικών και αναδεικνύει τη σημασία του για την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία αλλά και για το διεθνές εμπόριο.

Read More
CFS 534 Ναυλώσεις

CFS 534 Ναυλώσεις

Ο στόχος του μαθήματος είναι να αποδώσει μια συνολική και εις βάθος γνώση και κατανόηση των ναυλαγορών, της πρακτικής των ναυλώσεων και των ναυλοσυμφώνων στις αγορές ξηρού και υγρού φορτίου.

Read More