Παρότι σχετικά νέα έννοια στη βιβλιογραφία των χρηματοοικονομικών, ωστόσο, ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός δημιουργεί αυξανόμενη ανησυχία στη σύγχρονη κοινωνία. Οι διεθνείς έρευνες στον τομέα καταδεικνύουν απουσία γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων από τους πολίτες.

Για την Κύπρο, πιλοτική έρευνα που διενεργήθηκε από το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Durham University Business School, με σκοπό τη μέτρηση του επιπέδου γνώσεων των Κύπριων φοιτητών σε βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες, καταλήγει ότι το 94% ερωτηθέντων δεν είναι σε θέση να απαντήσουν σωστά σε 6 βασικές ερωτήσεις που άπτονται απλών οικονομικών θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα τους.

Οι 880 φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε 6 ερωτήσεις που αφορούν βασικές έννοιες σχετικές με τον υπολογισμό επιτοκίου συν το κεφάλαιο και τον ανατοκισμό, τον πληθωρισμό και τις συνέπειες του, τη σχέση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης, καθώς και τη διαφοροποίηση επενδυτικού κινδύνου. Τέτοιες αποφάσεις δύναται να αφορούν τη χρηματοδότηση των σπουδών τους, τη διαχείριση του προσωπικού τους προϋπολογισμού, τον τραπεζικό οργανισμό που θα επιλέξουν να συνεργαστούν, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες που θα αποφασίσουν να αγοράσουν, κλπ.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η πολύ σημαντική γενιά ενεργών πολιτών παρουσιάζεται να είναι χρηματοοικονομικά αναλφάβητη, με αρνητικές συνέπειες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας, αλλά και του ίδιου του χρηματοοικονομικού τομέα.

Στην προσπάθεια για χρηματοικονομικό εγγραμματισμό και στη δημιουργία μας πιο ενημερωμένης σε οικονομικά και χρηματοοικονομικά θέματα κυπριακής κοινωνίας, το Τεχνολογικό Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει σειρά σχετικών ενεργειών. Η αυριανή ανοικτή εκδήλωση εκδήλωση με θέμα «Ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός στην Κύπρο» θα παρουσιάσει πορίσματα της έρευνας στον κυπριακό πληθυσμό και θα ανταλλαγούν απόψεις για την υλοποίηση εθνικής στρατηγικής με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του εγχώριου χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο δημοσίευσης θέσης για εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με θέμα τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό στο Πανεπιστήμιο, με πλήρη υποτροφία από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.

Η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα καθώς και χρηματοδότηση του διδακτορικού φοιτητή με το ποσό των €800 το μήνα για περίοδο 36 μηνών.

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018, Ώρα 19:00 Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία, Λεμεσός.

0

Περισσότερα

Το Κόστος της Χρηματοοικονομικής Άγνοιας για τους Καταναλωτές – Δρ Παναγιώτης Ανδρέου
Η Σημασία της Χρηματοοικονομικής Αλφαβήτας