Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης, μετά και από την πρόσφατη αναδιάρθρωση τους, έχουν την εξής Δομή:

  • ’Oλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS.
  • Ο φόρτος εργασίας του κάθε Μάστερ είναι τουλάχιστον 90 ECTS.
  • Τα πιο πάνω υποχρεωτικά μαθήματα αντιστοιχούν σε 60 ECTS.
  • Οι φοιτητές/τρίες θα πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον άλλα 30 ECTS κατά τη θερινή περίοδο και το 3ο εξάμηνο