Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Συγκατατίθεμαι στην συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων όπως και του παιδιού μου. Συναινώ στη χρήση των προσωπικών δεδομένων του παιδιού μου για σκοπούς που σχετίζονται με τη διεξαγωγή και προώθηση του διαγωνισμού. Ως νόμιμος κηδεμόνας του παιδιού μου, δηλώνω ότι συναινώ στη συμμετοχή του/της στον τοπικό διαγωνισμό καθώς και στο διαγωνισμό της Διεθνούς Οικονομικής Ολυμπιάδας. Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ενημερωθεί για τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συγκατατίθεμαι όπως τα παραπάνω συμπεριληφθούν στα αναγκαία για τους σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας αρχεία, τα ατομικά μου στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αναφέρω στην παρούσα αίτηση, για τους σκοπούς οργάνωσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Συγκατατίθεμαι στη διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τους συνεργάτες του. Η συγκατάθεση μπορεί να ακυρωθεί με επίσημη επιστολή προς την Οργανωτική Επιτροπή.

Κατά την διοργάνωση του Διαγωνισμού, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι συνεργάτες του δύναται να κινηματογραφούν, φωτογραφίζουν, ηχογραφούν για σκοπούς αρχειοθέτησης και προώθησης του Διαγωνισμού. Συγκατατίθεμαι στις παραπάνω δραστηριότητες.

Για τη συμμετοχή στη Διεθνή Οικονομική Ολυμπιάδα ισχύουν οι όροι της International Economics Olympiad: www.ecolymp.org/regulations