ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Προκήρυξη θέσεων διδακτορικού επιπέδου, έναρξη Σεπτέμβριος 2022

Κριτήρια Επιλογής:

 • Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέον, θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.

 

 • Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.

 

 • Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).

 

 • Προσωπική συνέντευξη

 

 • Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα, τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

Ερευνητικές περιοχές:

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στo θέμα: “Χρηματοοικονομικά”

Ερευνητικοί Σύμβουλοι: Νεόφυτος Λαμπερτίδης, n.lambertides@cut.ac.cy και Παναγιώτης Ανδρέου, panayiotis.andreou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στo θέμα: “Χρηματοοικονομικά/Εταιρική Διακυβέρνηση”

Ερευνητικός Σύμβουλος: Έλενα Καλότυχου, eleni.kalotychou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στo θέμα: “Τραπεζική ή Χρηματοοικονομική Τεχνολογία”

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτρης Κουρσάρος, demetris.koursaros@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα: “Λογιστική και Χρηματοοικονομική”

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Λουκά, christodoulos.louca@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Ναυτιλιακά στο θέμα: “Ναυτιλιακά” ή “Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων” ή “Ναυτιλιακά Οικονομικά ή Μεταφορές / Εφοδιαστική των Μεταφορών” ή “Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας”

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φώτης Παναγίδης, photis.panayides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στην Εφαρμοσμένη Οικονομετρία στο θέμα: “Χρηματοοικονομική Οικονομετρία” ή “Μακρο-οικονομετρία”

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χρήστος Σ. Σάββα, christos.savva@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: “Υπολογιστική οικονομετρία”

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ερρίκος Κοντογιώργης, erricos.k@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο θέμα : «Υπολογιστικές μέθοδοι για την ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ερρίκος Κοντογιώργης, erricos.k@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο θέμα : «Στατιστική για την ανάλυση κειμένου»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ερρίκος Κοντογιώργης, erricos.k@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Ναυτιλιακά στο θέμα : «Περιβαλλοντικά Ναυτιλιακά” ή “Ναυτιλιακές Μεταφορές” ή “Διαχείριση λιμένων»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Θαλής Ζής, thalis.zis@cut.ac.cy

 

Για υποβολή αίτησης πατήστε ΕΔΩ