Οδηγός Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 2022 – 2023

Μπορείτε να προμηθευθείτε τον οδηγό και σε έντυπη μορφή, δωρεάν, από τη Γραμματεία του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, μεταξύ των ωρών 9:00 – 13:00 καθημερινώς, στη διεύθυνση:

 

Οδός Σπύρου Αραούζου, 115,
Κτήριο ‘Continental’,
3036 Λεμεσός,
Κύπρος

Tηλ.: (+357) 25 245094, (+357) 25 002628